این وبسایت با هزینه شخصی دوست عزیزی ایجاد شده ، که دچار بیماری هستند و از شما همراهان مجموعه خواهش مند هستیم برای سلامتی ایشان دعا و صلوات بفرستید و تقدیم کنید به امام زمان
(45.31%) 29
یک عدد صلوات فرستادم برای شفای این دوست
(48.43%) 31
دو عدد صلوات فرستادم برای شفای این دوست
(1.562%) 1
دو رکعت نماز می خوانم برای شفای این دوست
(4.687%) 3
چند ایه قرآن می خوانم برای شفای این دوست

تعداد شرکت کنندگان : 64